Admire the 5 Vietnamese works won the green architecture award 2018

The Green Good Design Awards is one of the world's most important and oldest awards for green design since 1950 in Chicago, USA of the Design Research Center. European art architecture and Chicago Institute of Architecture.

Through this award, the world community will also know and care about companies operating in the field of environmentally sustainable ecological design.

Up to now, VTN Architects has won the Green Good Design Award 2014, 2015, 2017 with projects such as Farming Kindergaten, House for trees, S-house 2, Stone house, Atlas, Hoan house ...

In 2018, surpassing hundreds of projects worldwide to submit prizes, 05 works of VTN Architects were honored to receive the 2018 Green Architecture Award and the project's image will be printed in the book "Good Design Yearbook 2017 - 2018 ”.

Admire the 5 works won the 2018 Green Architecture Award of architects. Vo Trong Nghia and his colleagues

Sơn La Dome- nhà vòm nằm giữa núi rừng với không gian yên bình là công trình sử dụng tre là vật liệu chính để thực hiện năm cấu trúc mái vòm với độ cao khác nhau lấy cảm hứng từ những ngọn núi cao bao quanh tạo thành một đường chân trời hài hòa với phong cảnh hữu tình tại thành phố Sơn La.

Son La Dome - the domed house in the middle of the forest with peaceful space is the construction using bamboo as the main material to make five dome structures with different heights inspired by the surrounding high mountains. a horizon that harmonizes with the charming landscape in Son La city.

Nhà vòm lớn nhất (283m2) có chiều cao 15.6m được sử dụng làm quán cà phê. Hai nhà vòm - mỗi nhà 227m2 với chiều cao 12.5m và hai nhà khác - mỗi nhà 164m2, chiều cao 10.5m được sử dụng làm không gian chờ và tiền sảnh đón khách cho hội trường.

The largest domed house (283m2) has a height of 15.6m used as a cafe. Two domed houses - each house 227m2 with a height of 12.5m and two other houses - each house is 164m2, height of 10.5m is used as a waiting space and reception hall for the hall.

Những nhà vòm này cũng là không gian đa năng cho các tổ chức địa phương thực hiện sự kiện ngoài trời, hội họp, lễ tiệc... Hòa mình vào đó là âm thanh thiên nhiên từ thác nước và con suối nhỏ chảy róc rách giữa hội trường và các nhà vòm. Giữa khung cảnh xanh thơ mộng này, nơi đây trở thành một điểm nhấn dành cho quan khách từ lối dẫn vào hội trường.

These domed houses are also multi-purpose space for local organizations to perform outdoor events, meetings, banquets ... Immersed in it is the natural sound from the waterfall and the small stream running through between the hall and the dome. Amidst this poetic green scenery, this place becomes a highlight for guests from the entrance hall.

Bình House - Ngôi nhà là một trong chuỗi dự án nhà cho cây với mục đích góp phần xanh hóa đô thị trong bối cảnh diện tích cây xanh trên đầu người tại các thành phố lớn ở Việt Nam rất thấp.

Binh House - The house is one of a series of tree house projects with the aim of contributing to greening urban areas in the context of green trees per capita in big cities in Vietnam is very low.

Vườn cây đặt xen kẽ giữa các không gian, lệch nhau theo phương đứng, kết hợp việc thiết kế các gian phòng với hai mặt là cửa kính trượt. Ý tưởng này không những giúp cải thiện vi khí hậu, vừa tạo cảm giác rộng rãi, mà còn tăng sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình.

The garden is interspersed between the spaces, deviating vertically, combining the design of rooms with two sides of sliding glass doors. This idea not only improves microclimate, but also creates a sense of spaciousness, but also increases the interaction between family members.

Sử dụng các vật liệu bền vững như đá tự nhiên, gỗ, bê tông trần kết hợp với giải pháp vi khí hậu tăng cường thông gió và lấy sáng tự nhiên, công trình được xây dựng kiên cố nhằm giảm chi phí vận hành và bảo trì.

Using sustainable materials such as natural stone, wood, bare concrete combined with microclimate solutions to enhance ventilation and natural light, the building is solidly built to reduce operating costs and ensure maintenance.

Bamboo house đã được thiết kế để tạo ra một không gian sống thoải mái mặc dù có diện tích hạn chế. Khu đất nhỏ và hẹp, chỉ có thế lấy sáng và thông thoáng tự nhiên qua 2 mặt tiền phía trước và sau. Các bồn cây được bố trí ngẫu nhiên trên mặt tiền phía trước, tạo ra sự hấp dẫn và một lối vào chào đón hơn.

"Bamboo house" has been designed to create a comfortable living space despite a limited area. The land is small and narrow, it is only possible to take natural light and ventilation through the front and rear facades. Tree basins are randomly arranged on the front facade, creating a more attractive and welcoming entrance.

Với ngôn ngữ thiết kế thống nhất, ngoài việc trồng tre trên mặt tiền, tre còn được dùng làm ván khuôn cho các vách bê tông của bồn cây. Vân tre trên bề mặt bê tông giúp làm giảm sự khô cứng và nặng nề của tường bê tông truyền thống và do đó cải thiện chất lượng thẩm mỹ tổng thể của ngôi nhà.

With a unified design language, besides growing bamboo on the front, bamboo is also used as a formwork for concrete walls of tree tanks. Bamboo textures on concrete surfaces help reduce the hard and heavy dryness of traditional concrete walls and thus improve the overall aesthetic quality of the house.

Dự án này cung cấp một giải pháp để tạo ra một không gian mở sống thoải mái và được bao quanh bởi cây xanh trong một vị trí rất chật và nhỏ. Nó không chỉ đáp ứng các nhu cầu chức năng và thẩm mỹ mà còn kết nối mọi người với nhau và quan trọng hơn là kết nối con người với thiên nhiên.

This project provides a solution to create a comfortable open living space and is surrounded by greenery in a very small and small location. It not only meets functional and aesthetic needs but also connects people to each other and more importantly connects people with nature.

KTS. Võ Trọng Nghĩa và các cộng sự đang phát triển một loạt các dự án nhà ở, Nhà cho cây, tạo ra không gian xanh trong những khu phố chật chội. Là dự án gần đây nhất trong chuỗi công trình này, Nhà chậu xếp tầng nỗ lực mang màu xanh trở lại cho thành phố và tạo ra sự liên kết gần gũi giữa con người và thiên nhiên.

Digital Vo Trong Nghia and his colleagues are developing a series of housing projects, "House for trees", creating green spaces in cramped neighborhoods. As the most recent project in this series of works, the paving floor strives to bring the green back to the city and create a close connection between people and nature.

Ngôi nhà nằm trong một khu đô thị quy hoạch gọn gàng, nơi mà người dân xây dựng hết chiều cao cho phép và tối đa không gian sống bằng cách giảm không gian xanh.Với ý tưởng mang cây xanh vào nhà, nhà thiết kế muốn mỗi ngôi nhà sẽ đảm nhiệm vị trí như một công viên nhỏ trong một khu phố dày đặc.

The house is located in a neatly planned urban area, where people build all height to allow and maximize living space by reducing green space. With the idea of bringing green plants into the house, the designer wants Each house will take the position as a small park in a dense neighborhood.

Ngôi nhà được thiết kế cho một gia đình người Việt điển hình với ba thế hệ. Mỗi chức năng riêng được đặt trong các khối bê tông và được xếp chồng lên nhau một cách ngẫu nhiên. Các sàn bê tông ngang từng tầng là các sânđể trồng cây. Những không gian bán ngoài trời này là phòng khách và nhà ăn, chính là không gian cho mọi người quây quần.

The house is designed for a typical Vietnamese family with three generations. Each individual function is placed in concrete blocks and randomly stacked. The concrete floors across each floor are the fields for planting trees. These semi-outdoor spaces are the living room and the dining room, which is the space for people to gather.

Công trình nhà ở Đông Anh nằm trong khu đất rộng 800m2, diện tích xây dựng 500m2, chiều cao 2 tầng. Chủ nhà là một gia đình có đông thành viên, nên yêu cầu về các không gian riêng tư, phòng ngủ nhiều những vẫn cần đảm bảo các không gian chung kết nối các thành viên trong gia đình.

Dong Anh housing project is located in 800m2 land area, construction area of 500m2, height of 2 floors. The landlord is a large family, so the requirements for private spaces and bedrooms are still in need of ensuring common spaces connecting family members.

Nhà được thiết kế mái dốc, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam. Tường đất được xây dày 350mm, xây cao 2 tầng, không có cột bê-tông. Nhiều loại đất tạo ra được các vân màu đất khác nhau, khiến công trình có một bề ngoài mới lạ, khác biệt. Đất sau khi được lấy về, được sàng lọc, xay nhỏ, sau đó được trộn thêm với xi măng, phụ gia rồi được cho vào hệ ván cốp pha và đầm chặt. Kết quả được những bức tường đất mịn màng, thẩm mỹ đẹp, khả năng chịu lực cao.

The house is designed with sloping roof, suitable for Vietnam's tropical monsoon climate. The wall of earth was built 350mm thick, built 2 stories high, no concrete columns. Many types of soil create different earth colors, making the project a new and different appearance. After being collected, the soil is filtered, grinded, then mixed with cement, additives and then put into formwork and compacted system. The result is smooth, beautiful aesthetic walls, high bearing capacity.

Tổng thể công trình đạt được sự mới lạ trong vật liệu, sự hiện đại, tiện dụng trong công năng, sự thân thiện trong cảnh quan và phong cách kiến trúc.

The whole project achieved the novelty in materials, modernity, convenience in function, friendliness in landscape and architectural style.

According to: Nhat Phuong